Volební transparentní učet – Hopax s. r. o. : 282317478/0300

Vynaložené prostředky na volební kampaň do PS-PČR: 0,-Kč

a) výdaje na předvolební průzkumy: 0,-Kč

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku:  0,-Kč

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy:  0,-Kč

d)  jiné výdaje:  5883,30-Kč